Font size

Уводна реч Декана

Пола века постојања, непрекидног трајања и перманентног развоја јубилеј је достојан поштовања и вредан присећања. Од далеке 1960. године, када је идеја оснивања овог Факултета заживела у пракси захваљујући ентузијазму и напорима привредника и истакнутих наставника и научних радника са Електротехничког факултета у Београду, Електронски факултет у Нишу је до данас, када са поносом обележава пола века постојања и успешног рада, постао велика породица студената, наставника, сарадника, истраживача и ваннаставних радника. Као што се свака породица у својим свечаним приликама радо присећа значајних тренутака, тако ћемо се на почетку и ми овде осврнути на време које нас је учинило оним што данас јесмо. Крајем педесетих година прошлога века на 55 запослених у електроиндустрији био је један инжењер, а према плану развоја ове привредне гране било је предвиђено да се у 1961. и 1962. години запосли 45.000, а у 1971. години 80.000 радника. У то време инжењери су се школовали на Електротехничком факултету у Београду. Ниш је, са својим географским положајем и величином, развијеном индустријом и широком мрежом инфраструктуре, испуњавао све услове за развој у универзитетски центар. Тако су, у оквиру Универзитета у Београду, основана три факултета у Нишу: Медицински, Правно-економски и Технички (са Машинским, Архитектонским, Грађевинским и Електронским одсеком). Школске 1960/61. године уписана је прва генерација студената Електронског одсека Техничког факултета у Нишу.Од момента када је први дипломирани студент Ненчић (Антоније) Александар одбранио дипломски рад, па до данас диплому Електронског факултета у Нишу стекло је 5.509 кандидата, магистарску тезу одбранило 516, а докторску дисертацију 187 кандидата.


Незаобилазан камен темељац за оснивање Електронског факултета поставили су Заводи РР (касније Електронска индустрија) на челу са директором Владимиром Јасићем, чије је име златним словима записано у историјату Факултета. У оквиру круга својих фабрика Заводи РР су издвојили један део зграде Алатнице у коме је почела да се одвија настава. Први наставни кадар чинили су професори Електротехничког факултета у Београду, чији је допринос за оснивање и развој Електронског факултета у Нишу непроцењив. Новембра 1968. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о Електронском факултету у Нишу. Од тада Факултет ради као високошколска установа са статусом правног лица у саставу Универзитета у Нишу. Из средстава Републичке заједнице образовања 1982. године је завршена нова зграда са близу 25.000 м2 чиме су створени просторни услови за несметано одржавање наставе и научноистраживачког рада. Електронски факултет у Нишу данас представља врхунску образовну и научноистраживачку организацију, која успешно прати развој електротехнике, информационо-комуникационих технологија у свету и која представља основу за модерну привреду у оквиру технолошког развоја наше земље у 21. веку. Електронски факултет поседује кадровске, организационе и просторне ресурсе који, уз помоћ заједнице могу бити прилагођени стварању још бољих услова за развој научноистраживачког рада и реализацију многих значајних пројеката ширег значаја на којима би се ангажовали најбољи студенти и омогућило се да ти млади људи не одлазе, већ да остану у својој земљи и ту остваре своје амбиције, а да се резултати њиховог научног доприноса користе овде, на добробит свих. Осавремењавање наставе је процес који траје. Повећано ангажовање свих учесника у наставном процесу даје резултате који се огледају у већој ефикасности студирања, већем ангажовању студената у настави и бољим резултатима у научноистраживачком раду. Укључивање студената у научноистраживачки рад кроз ангажовање на научноистраживачким пројектима даје значајне резултате. Електронски факултет има опремљене учионице и лабораторије у којима се на најсавременији начин реализују наставне и научне активности. Факултет перманентно чини напоре како би још више осавременио наставу и омогућио студентима коришћење адекватно опремљених наставних лабораторија. Оно што нас посебно радује је број студената, који је значајно већи последњих неколико година, што улива наду да су студије електротехнике и рачунарства примамљиве и да овај Факултет држи корак са савременим тенденцијама у образовању младих амбициозних људи који желе примењиво знање и светски признате дипломе. Образовна и научноистраживачка делатност на Електронском факултету у Нишу у савременим условима убрзаног развоја науке и технике јесте пројекција данашњег рада и учења у будућој примени. Зато морамо бити визионарски опредељени са јасним циљевима који никада нису тако далеко да се не би могло размишљати о постављању нових. Постављање нових циљева подразумева добре и стабилне темеље. Електронски факултет у Нишу има те темеље. У њих су пола века знање, искуство, рад и у коначном живот улагале генерације наставника, сарадника, истраживача, осталих запослених, који су свако према свом знању и способностима доприносили развоју Факултета. Овај свечани тренутак – обележавање јубилеја је прилика да јавно одамо захвалност свима њима. На крају, желим да честитам студентима који су стекли диплому Електронског факултета у Нишу на свим нивоима студија, а посебно онима који су остварили изузетне резултате у студирању и њиховим наставницима који су уложили напор да им у томе помогну. Факултет је државна установа, те, као такав пре свега дугује захвалност свом оснивачу за разумевање потреба и подршку, а пре свега Министарству просвете и науке, затим Универзитету у Нишу у чијем је саставу, Граду Нишу и свим организацијама и појединцима који су дали и дају допринос развоју Факултета. Сви они у Електронском факултету у Нишу имају поузданог партнера.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89