Font size

Сарадња са компанијом Microsoft

Кроз свој програм „Партнер у учењу” компанија Microsoft помаже појединцима, образовним институцијама и читавим нацијама да уз помоћ алата информационих и комуникационих технологија унапреде своје потенцијале. Овај Microsoft глобални програм, активан је у 112 земаља света, укључујући и Србију. Програм “Партнер у учењу” у Републици Србији је отпочео јуна 2004. године, а  обновљен је новембра 2009. године, потписивањем “Меморандума о разумевању” између Министарства просвете Републике Србије и корпорације Microsoft. У Меморандуму је наглашено да обе стране препознају вредност примене технологије у школама и желе да заједнички побољшају доступност и употребу ИКТ-а у сврху подршке подучавању и учењу.

Важан део програма „Партнер у учењу” посвећен је обукама за дигитално описмењавање наставника, са нагласком на вештине које су наставнику потребне да унапреди своје знање, размени искуства са својим колегама, направи мултимедијалне припреме за час и изведе час у школи или у виртуелном окружењу, систематизује и смањи посао око вођења школске евиденције, комуницира електронским путем са родитељима ученика или ученицима који су привремено спречени да долазе у школу, итд.
Методом електронског учења, у сарадњи са Електронским факултетом у Нишу, изводе се курсеви стручног усавршавања наставника на даљину којима се може приступити на адреси  www.pil-vb.net. На овај начин наставник може да се стручно усавршава од куће или из школе, без путовања, у време када сам одабере, што повећава ефикасност стручног усавршавања, а смањује трошкове. У току курса наставници примају лекције, учествују у дискусијама на мрежи, али и граде мрежну заједницу наставника која се упознаје и размењује искуства о теми курса. Изражено је задовољство наставника што могу да се стручно усавршавају на овај начин, од куће или школе, без путовања, у време када сами одаберу, али и задовољство што је успостављена мрежна заједница наставника са истим стручним интересовањима, која може да свакодневно комуницира без обзира на географску удаљеност и да расправља о актуелним педагошким и стручним програмерским темама. У првих 6 година програма „Партнер у учењу” у Србији, бесплатне курсеве стручног усавршавања за примену информационих технологија у унапређивању наставе и школских процеса, похађало је 5534 наставника.

microsoft1
Електронски факултет у Нишу је посвећен унапређењу сарадње са великом компанијом као што је Microsoft и интензивно ради на увођењу нових технологија и метода у процесе образовања на даљину. Огромна енергија је утрошена на постављање платформе за електронско учење и сарадњу наставника и професора који у све већем броју похађају акредитоване курсеве.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89