Font size

Сарадња са привредом

Као факултет техничке оријентације Електронски факултет сарадњу са привредом сматра једним од главних ослонаца свог развоја од постанка до данас. И поред тешког периода за привреду у Србији у последњих десет година, сарадња са привредом и осталим друштвеним субјектима је остала један од важних чинилаца развоја и важан облик финансирања истраживања која су се обављала на факултету као и основни вид комерцијализације знања и постигнутих резултата у научноистраживачком раду. Велики број пројеката је реализован како за привреду тако и за ванпривредне субјекте. Неки од партнера у реализацији пројеката су: Електромрежа Србије, Електропривреда Србије, Телеком Србија, Војска Србије, Републички хидрометеоролошки завод, Дуванска индустрија Ниш, Шећерана у Сенти, ЈКП „Наисус“ Ниш, Хидроелектране Власина, Електронска индустрија Ниш, Машинска индустрија Ниш и многи други.
Услед актуелне економске ситуације у којој се нашла домаћа привреда и друштво у целини, Електронски факултет се у овом периоду оријентисао и ка сарадњи са међународним компанијама. Вишегодишња интензивна сарадња се одвија са швајцарским делом мултинационалне компаније ABB у области информационих технологија, при чему је реализован је већи број пројеката за потребе ове компаније.

Овде су наведени само неки примери истраживачко-развојних пројеката за потребе привредних субјеката:

  1. Управљачки систем процеса паковања цигарета око машине за паковање ГД-X1, финансиран од стране „АД Дуванска индустрија - Ниш
  2. Анализа стања постојеће дистрибутивне кабловске мреже П.Д. Југоисток са посебним освртом на кабловску дистрибутивну мрежу огранка ''Електродистрибуција Ниш'', финансиран од стране П. Д. Југоисток, Ниш
  3. Развој софтверских пакета HASIS, HASIS 3D, GEMA HASIS за одбрану од града, за потребе Републичког хидрометеоролошког завода Србије
  4. Развој серије телеметријских модула и софтверске подршке за праћење и контролу процеса на даљину, за потребе ЈКП "Naissus" Ниш
  5. Контрола исправности опреме за регистровање потрошње електричне енергије код купаца са директним мерним групама, за потребе ЈП „Електрошумадија“ Крагујевац и „Електроморава“ Смедерево

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89