Font size

Сарадња са привредом

Сарадња са компанијом Microsoft

Кроз свој програм „Партнер у учењу” компанија Microsoft помаже појединцима, образовним институцијама и читавим нацијама да уз помоћ алата информационих и комуникационих технологија унапреде своје потенцијале. Овај Microsoft глобални програм, активан је у 112 земаља света, укључујући и Србију. Програм “Партнер у учењу” у Републици Србији је отпочео јуна 2004. године, а  обновљен је новембра 2009. године, потписивањем “Меморандума о разумевању” између Министарства просвете Републике Србије и корпорације Microsoft. У Меморандуму је наглашено да обе стране препознају вредност примене технологије у школама и желе да заједнички побољшају доступност и употребу ИКТ-а у сврху подршке подучавању и учењу.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89