Font size

Студентски парламент - СПЕФ

Студентски парламент Електронског факултета (СПЕФ) формиран је 17. децембра 2003. године чиме је уједно постао и први основани студентски парламент у Србији. Као ново оформљено тело факултета није у почетку поседовао механизам деловања. Разлог томе лежи у чињеници да закон о Универзитету, који је у том периоду био на снази, није дефинисао студентски парламент, већ му је само дао могућност постојања. Прве две године постојања протекле су у борби за постављање СПЕФ-а на место које му је и припадало у самој организацији факултета. Успех тог рада огледа се у чињеници да је студентски парламент добио легитимне представнике у телима факултета, узео је активно учешће у решавању проблема студената и оно што је можда и најважније, тиме је коначно глас студената постао битан. У наредном периоду СПЕФ је доста снаге утрошио на изградњу што бољих односа са деканатом и на успостављање добрих односа са свим структурама факултета. Квалитетан рад чланова СПЕФ-а допринео је да поштовање према представницима свих студената стално расте. 2006. године је направљен Студентски Информативни Портал (СИП), пројекат јединствен у нашој земљи, и којим се већ четири године за редом студенти информишу о активностима, догађајима и дешавањима како на нашем факултету тако и на Универзитету, а и у самом граду.

spef-1

 

Циљеви рада СПЕФ-а:
Залагање за квалитетну наставу и услове студирања. Свакодневним залагањем СПЕФ покушава да побољша квалитет наставе и услова студирања, организујући разне манифестације и студентска окупљања на државном и интернационалном нивоу. СПЕФ учествује  у спровођењу анкетирања наставног особља како би на тај начин наставнике похвалили или указали на недостатке које су дужни да исправе. СПЕФ је присутан у реализацији Болоњског процеса на Електронском факултету, а утиче и на испитну процедуру и систем оцењивања студената.
Утицај на органе и тела факултета који доносе значајне одлуке за студенте. Као представници студената чланови СПЕФ-а укључени су у рад Наставно-научног већа, Савета Факултета, Колегијума и бројних комисија, чиме на најбољи начин изражавају став студената и труде се да конструктивним прилазом унапреде услове студирања на Електронском факултету.

spef-2
Сарадња са факултетима у земљи и иностранству. Првенствено се односи на рад у оквиру Заједнице студената Електротехнике (ЗСЕТ-а) у коју су укључени сви електротехнички факултети са Балкана и којој полако задњих година приступају и колеге из других делова Европе. Доказ томе је Електријада, пројекат ЗСЕТ-а, манифестација која броји 2000 студената на једном месту из преко 15 држава Европе.
Квалитетно информисање студената. Поред званичног сајта СПЕФ-а, www.spef.rs преко кога се студенти могу информисати како о досадашњем раду тако и о свим акцијама, занимљивостима и новостима које су од значаја за студирање, могуће је користити и услуге Студентског Информативног Портала, преко кога на мејл адресе свих студената Електронског факултета стижу информације које су од велике важности за њих. Поред сталних промоција на факултету, извештавања путем плаката и постера, канцеларија СПЕФ-а је отворена за све студенте сваког радног дана од 10 до 14 часова.

spef-3

Организација ваннаставних активности (спортско-културна дешавања).  СПЕФ организује посете сајмовима технике, књига, аутомобила. СПЕФ има одличну сарадњу са Народним позориштем у Нишу, захваљујући којој студенти Факултета по повољнијим ценама могу куповати улазнице за представе. СПЕФ организује бесплатне пројекције филмова за све студенте Универзитета у Нишу, сарађује са спортским центром Чаир чиме студенти Факултета добијају бројне бенифиције при коришћењу услуга највећег нишког спортског центра „Чаир“.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89