Font size

"ЕЛЕФНЕТ" клуб

ЕЛЕФнет је клуб отворен за све студенте Електронског факултета. Студенти имају могућност да прошире своја знања о мрежним технологијама, да раде на практичним хардверским и софтверским пројектима и да се упознају са тимским радом. ЕЛЕФнет је клуб за све студенте жељне знања, рада и доказивања. Свима се пружа прилика да раде и да се докажу.

stud-klub-elefnet-1

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89