Font size

СИЦЕФ

Студентски Иновациони Центар Електронског Факултета (СИЦЕФ) је млада студентска организација сачињена и вођена од стране студената Електронског факултета у Нишу. Основне активности организације су увођење иновација у процес студирања и додатна едукација студената, како би се смањио јаз између академског програма и потреба привреде и како би наши студенти након завршетка студија били конкурентнији на тржишту рада. СИЦЕФ се такође бави и промоцијом факултета, стварањем и јачањем мреже младих и амбициозних људи и другим друштвено корисним радом.

sicef

Основни циљеви СИЦЕФа су:

• уводјење иновација и побољшање квалитета студирања на Електронском факултету

• повезивање студената са компанијама

• популаризација модерних технологија

• промоција Електронског факултета

• стварање и јачање мреже младих и амбициозних људи

• побољшање положаја младих у друштв

Адреса: Електронски факултет, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, канцеларија 35

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: www.sicef.info

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89