Font size

Орган управљања

Орган управљања Факултетом  је Савет.

 

Савет има укупно 19 чланова:

 • 13 представника Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета,
 • 3 представника које именује Влада Републике Србије и
 • 3 представника Студентског парламента Факултета.

 

Ради проучавања појединих питања из своје надлежности и ради састављања одређених извештаја, нацрта, предлога одлуке и слично, Савет формира сталне комисије у складу са Статутом Факултета, а може формирати и радне групе или повремене комисије.

 

Сталне комисије су: 

 • Комисија за стамбена питања,
 • Комисија за награде и одликовања,
 • Комисија за финансијска питања и
 • Дисциплинска комисија.

 

Сазив Савета Факултета, изабран априла 2016. године, чине следећи чланови:

 1. Проф. др Драган Пантић, председник 
 2. Проф. др Милан Ковачевић
 3. Проф. др Слађана Маринковић
 4. Проф. др Предраг Петковић
 5. Проф. др Вера Марковић
 6. Проф. др Наташа Малеш-Илић
 7. Проф. др Леонид Стоименов
 8. др Весна Јавор, ванредни професор
 9. др Владимир Ћирић, ванредни професор
 10. др Ненад Цветковић, доцент 
 11. др Данијел Данковић, доцент
 12. др Александар Атанацковић, асистент
 13. мр Душан Вучковић

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89