Font size

Оснивач Електронског факултета у Нишу је Република Србија, а Факултет је основан Законом о оснивању Електронског факултета у Нишу (“Службени гласник СРС”, број 48/68), који је Народна скупштина СР Србије усвојила 20.11.1968. године.

Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Нишу. Факултет је образовна и научна установа, а у оквиру своје матичне делатности организује и изводи академске студијске програме на свим нивоима студија и струковне студије, иновацију знања и друге облике стручног образовања и усавршавања.Од самог оснивања, приоритети Факултета су континуирани развој и модернизација наставног и истраживачког рада. Електронски факултет у Нишу, као образовна и научна установа,је увек ишаоу корак са убрзаним развојем електротехнике и оствариваозначајне резултате у области образовања и истраживања.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89