Font size

Служба за студентска питања


Тел: +381-18-529-623
Просторија: 13 (приземље)

Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената на све нивое студија које се реализују на Факултету, све административне послове око организовања наставе и испита, израде и одбране дипломских радова, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација, обраду података и све административне послове по студентским захтевима.

У оквиру Службе за студентска питања систематизована су следећа радна места:

Љиљана Михајловић
Виши самостални референт за последипломске студије и студентска питања-шеф службе
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сузана Мадић
Виши самостални референт за студентска питања
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Летица Обрадовић
Виши самостални референт за студентска питања
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иван Митић
Самостални референт за студентска питања
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Радом Службе, поред шефа Службе, руководе продекан и секретар Факултета.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89