Font size

Служба за опште и административно-правне послове

тел. +381-18-529-105, 529-104

 

Служба за опште и административно-правне послове у оквиру Секретаријата Електронског факултета у Нишу обавља управно-правне, административно – техничке и одређене помоћно – техничке послове из делокруга рада Факултета.

У оквиру службе за опште и административно-правне послове Факултета систематизована су следећа радна места:

 


Руководилац службе за опште и административно правне послове

Драгана Ж. Ранђеловић

 

канцеларија: 107 (деканат)

 

тел. +381-18-529-107

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Коцић Д. Ивана

 

канцеларија: 109 (Деканат)

 

тел. +381-18-529-109

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Правно кадровски аналитичар

Маја Н. Николић

 

канцеларија: 11

 

тел. +381-18-529-611

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Самостални правни сарадник

Марија Б. Марковић

 

канцеларија: 11

 

тел. +381-18-529-611

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Самостални правни сарадник

Јелена Г. Илић

 

канцеларија: 11

 

тел. +381-18-529-611

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Технички секретар

Виолета Ј. Михајловић

 

канцеларија: 105 (деканат)

 

тел. +381-18-529-105

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Стручни сарадник за јавне набавке

Радица Б. Станковић

 

 

канцеларија: 12

 

тел. +381-18-529-612

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Стручни сарадник за јавне набавке

Снежана Д. Денић

 

канцеларија: 12

 

тел. +381-18-529-612

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Графички радник

Словенка Милић

канцеларија: 33 (Копирница Факултета)

 

тел. +381-18-529-614

 


Возач

Саша Прокић

 


Кафе куварица

Зорица Митић

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89