Font size

Служба за обезбеђење и одржавање

Тел: +381-18-529-628, Просторије: 19, 26, 28, 29, 30, 31, 65


Ова Служба се стара о одржавању објеката Факултета и свих уређаја и инсталација у њима, као и о физичком обезбеђењу целокупне имовине Факултета.
У оквиру Службе за одржавање и обезбеђење систематизована су следећа радна места:


Шеф Службе за одржавање и обезбеђење дипл. инж Зоран М. Ђорђевић

 

Аутоматичар (VII): Зоран Ицић

 

Референт безбедности и здравља на раду (VII): Горан Перић

 

Домар (III): Негослав Спасић

 

Радник на одржавању опреме и инсталација парног грејања (КВ): Љубиша Крстић, Дејан Нешић

 

Радник обезбеђења (IV): Мирослав Потић

 

Столар (IV): Виктор Радовановић

 

Портир: Вељко Милић (IV), Мирослав Манић (IV), Владица Здравковић (НС), Владимир Марковић (IV)

 

Телефониста (НК): Јасмина Спасић

 

Радник на одржавању чистоће (НК): Зоран Стефанов, Винка Дамњановић, Гордана Ђорђевић, Милостивна Стаменковић, Живана Мијајловић, Драгица Никодијевић, Верица Ђурковић, Биљана Савић, Татијана Антић, Словенка Милић, Јасминка Илић, Снежана Ђорђевић, Горица Рашић, Сања Ђорђевић, Бојана Петковић, Оливера Тодоровић, Драгана Цветковић, Маја Михаиловић, Зорица Стефанов, Марија Чолаковић, Александра Костић

 

Водоинсталатер (IV): Никодијевић Радослав

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89