Font size

Издавачка јединица

Издавачка делатност Факултета обавља се у оквиру Издавачке јединице.
Факултет издаје помоћне уџбенике, уџбенике, монографије, зборнике радова и друге научне и стручне публикације према годишњем издавачком плану.
Издавачким планом се утврђују приоритети у издавању публикација.
Факултет издаје и информативне и друге билтене и публикације за своје потребе и потребе студената.
Правилником о издавачкој делатности дефинишу се критеријуми за издавање појединих врста публикација.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89