Font size

Центар за научноистраживачки рад и развој

Центар за научноистраживачки рад и развој је организациона јединица Факултета која обједињује послове у области научноистраживачке и истраживачко-развојне и стручне делатности.

У саставу Центра налазе се научноистраживачке и истраживачко-развојне лабораторије и овлашћене лабораторије.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89