Font size

Центар за континуалну едукацију

Центар за континуалну едукацију је организациона јединица Факултета у којој се планирају и спроводе додатне образовне активности, ван редовне наставе, у циљу стицања додатних знања за стручњаке у области електротехнике и информационих технологија, стицање нових знања и подизања нивоа информатичког образовања код професионалаца у другим струкама, као и на организовање додатних курсева за студенте дипломских, последипломских и докторских студија.
Центар организује курсеве, семинаре, летње школе, радионице и конференције.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89