Font size

Центар за иновативну делатност

Центар за иновативну делатност је организациона јединица Факултета у којој се на организован и систематски начин ради на примени научних резултата и савремених технологија ради развоја нових иновативних производа или процеса за потребе наручиоца посла или одређеног тржишта.
Центар има за циљ да омогући ефикаснију комерцијализацију идеја и резултата истраживачких пројеката, као логичног и постепеног процеса трансформације идеја и знања у нове иновативне производе који се могу успешно пласирати на домаћем и страном тржишту.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89