Font size

Библиотека Електронског факултета

Тел: +381-18-529-644, Просторије: Ч1 (на М1)

 

Библиотека Електронског факултета има значајну улогу у научном и стручном усавршавању наставника, сарадника и студената. Укупна површина библиотеке износи 1108 м2. Читалачки део библиотеке је веома простран (површине 800 м2), са преко 200 седишта. Почетком 1995. године адаптиран је и преуређен један део читаоницког простора, тако да је добијена читаоница са знатно побољшаним условима за рад.
Корисницима библиотечког фонда је на располагању око 26000 књига, 239 страних и 25 домаћих периодичних публикација, све докторске и магистарске тезе које су одбрањене на Електронском факултету, као и дипломски радови студената Факултета. Поред тога, корисницима су доступна и специјална издања Библиотеке. То су: "Каталог периодичних издања у Библиотеци Електронског факултета" (издања 1985. и 1990. године), и "Библиографија радова наставника и сарадника Електронског факултета у Нишу".
Библиотека је, пратећи савремене тенденције у информационој делатности, прешла на комјутерску обраду библиотечког материјала. Формиране су базе података: база монографских издања и докторских дисертација, база часописа, база магистарских теза, база дипломских радова и база научних и стручних радова наставника и сарадника Факултета. Поседовање три ПЦ рачунара омогућава свим корисницима Библиотеке коришћење ових база података. Рачунари Библиотеке су прикључени на ЈУПАК мрежу, тако да је омогућен приступ базама података Народне библиотеке у Београду, Универзитетске библиотеке у Београду и Библиоитеке Матице српске у Новом Саду.
Библиотека остварује врло успешну сарадњу са другим библиотекама и информационим центрима у Нишу, Србији и региону. Развијен систем библиотечке позајмице даје могућност читаоцима да користе библиотечки фонд највећих библиотека региона, сто је од посебне важности последњих година, када је било врло тешко доћи до иностране литературе.

 

Преглед запослених у библиотеци Електронског факултета:


Станковић М. Бранка
Библиотекар
е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иван Д. Митић
Библиотекар
е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јелена B. Цветковић
Виши самостални књижничар
е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89