Font size

Факултет

Уводна реч Декана

Пола века постојања, непрекидног трајања и перманентног развоја јубилеј је достојан поштовања и вредан присећања. Од далеке 1960. године, када је идеја оснивања овог Факултета заживела у пракси захваљујући ентузијазму и напорима привредника и истакнутих наставника и научних радника са Електротехничког факултета у Београду, Електронски факултет у Нишу је до данас, када са поносом обележава пола века постојања и успешног рада, постао велика породица студената, наставника, сарадника, истраживача и ваннаставних радника. Као што се свака породица у својим свечаним приликама радо присећа значајних тренутака, тако ћемо се на почетку и ми овде осврнути на време које нас је учинило оним што данас јесмо. Крајем педесетих година прошлога века на 55 запослених у електроиндустрији био је један инжењер, а према плану развоја ове привредне гране било је предвиђено да се у 1961. и 1962. години запосли 45.000, а у 1971. години 80.000 радника. У то време инжењери су се школовали на Електротехничком факултету у Београду. Ниш је, са својим географским положајем и величином, развијеном индустријом и широком мрежом инфраструктуре, испуњавао све услове за развој у универзитетски центар. Тако су, у оквиру Универзитета у Београду, основана три факултета у Нишу: Медицински, Правно-економски и Технички (са Машинским, Архитектонским, Грађевинским и Електронским одсеком). Школске 1960/61. године уписана је прва генерација студената Електронског одсека Техничког факултета у Нишу.Од момента када је први дипломирани студент Ненчић (Антоније) Александар одбранио дипломски рад, па до данас диплому Електронског факултета у Нишу стекло је 5.509 кандидата, магистарску тезу одбранило 516, а докторску дисертацију 187 кандидата.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89