Font size

Конкурс за упис у прву годину ОАС

Електронски факултет у Нишу у првом конкурсном року уписује у прву годину студија школске 2018/2019. године на

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

са модулима:

укупно 540 студената и то:

  • 480 студената који се финансирају из буџета, према Одлуци Владе Републике Србије 05 број 612-4159/2018 од 10. маја 2018. године и
  • 60 самофинансирајућих студената.

 

Сагласно наведеној Oдлуци Владе, Факултет уписује у оквиру афирмативних група:

  • 5 студента са инвалидитетом,
  • 5 припадника ромске националности и
  • 5 држављана Републике Србије који су у школској 2017/2018. години завршили средњу школу у иностранству, чије ће се студије финансирати из буџета Републике Србије.

Упис кандидата из афирмативних група вршиће се сагласно Одлуци Владе Републике Србије и упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Укупан број студената који се могу уписати на студијски програм је 540, тако да се број самофинансирајућих места умањује за број кандидата из афирмативних група који су остварили право уписа.

 

За упис у I годину основних академских студија могу се пријавити лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

Пријављивање кандидата је 20, 21, 22. и 23.06.2018. године.

 

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из Математике.

 

Пријемни испит се полаже 28.06.2018. године.

 

Кандидат који је као ученик средње школе освојио једно од прва три места/награде на републичком (државном) такмичењу у знању из одговарајућих области техничких или природно-математичких наука, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит. Кандидату се вреднује пријемни испит максималним бројем бодова.

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 89.000,00 динара и може се платити у 8 месечних рата.

 

Школарина за студенте стране држављане износи 2.000 евра.

 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања:

телефон: 018/529-623

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конкурс за упис у прву годину ОАС Електронског факултета можете преузети овде: Конкурс, а заједнички конкурс свих факултета при Универзитету у Нишу овде: Конкурс Универзитета.

Више информација

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      fb     tw     yt

телефони: (018) 529-623, 529-615 и 588-414

Информатор

Информатор о конкурсу за упис студената на основне и мастер академске студије

 

informator-2019-300

 

Основне академске студије - преглед свих предмета по годинама студија

osnovne-lupa-300

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89