Font size

Полагање пријемног испита

Избор кандидата за упис у I годину Основних академских студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту из Математике и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

 

За успешно полагање пријемног испита препоручујемо набавку литературе "Математика - Комплети задатака за пријемни испит" и похађање припремне наставе

 

Збирку задатака за пријемни из математике можете преузети овде.


Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

 

Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова (40 + 60).

 Више информација

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      fb     tw     yt

телефони: (018) 529-623, 529-615 и 588-414

Ток уписа 2018.

 

Прошлогодишњи календар дешавања за упис у првом уписном року можете видети овде.

 

 

10.04-04.06.

  • Пријава за припремну наставу из Математике

11.06-22.06.

  • Похађање припремне наставе из Математике

20.06-23.06

  • Пријављивање кандидата (10,00 до 14,00 сати)

26.06.

  • Објављивање списка кандидата са бројем поена на основу успеха из средње школе.

28.06.

  • Полагање пријемног испита из Математике (11,00 сати)

02.07.

  • Резултати пријемног испита из Математике (10,00 сати)

03.07.

  • Примедбе на број бодова (до 12,00 сати)

04.07.

  • Јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем бодова (10,00 сати)

05.07.

  • Коначна ранг листа примљених кандидата (15,00 сати)

09.07-11.07.

  • Упис кандидата по коначној ранг листи (10.00 до 14.00 сати)

Информатор

Информатор о конкурсу за упис студената на основне и мастер академске студије

 

informator-2019-300

 

Основне академске студије - преглед свих предмета по годинама студија

osnovne-lupa-300

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89