Font size

Рачунарство и информатика

informatikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Рачунарство и информатикa.

 

Већ више од тридесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно искуство, добри кадровски потенцијали, одлична опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство, прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере.

У последњој декади при пријављивању кандидата за пријемни испит највеће интересовање исказано је управо за област Рачунарство и информатика. Приликом израде наставних планова и програма за овај модул, узели смо у обзир обзир потребе рачунарско-информатичке индустрије у земљи, региону и свету, расположиве кадровске потенцијале на факултету, као и препоруке и искуства са светских универзитета.

 

Настава на овом модулу се изводи кроз предавања, вежбе и лабораторијске вежбе. Предавања су намењена за преношење теоријских основа, док се на вежбама и у лабораторији разрађују примери који илуструју предавану материју. Студенти се током студирања оспособљавају и за самостални и тимски рад кроз домаће задатке, израду семинарских радова, реализацију тимских пројеката. За извођење наставе користе се рачунари и пројектори, а део наставе се изводи и у рачунарским салама. Као подршка настави користи се Moodle платформа за све курсеве преко које су доступни наставни материјали за све предмете, постављају се сва обавештења и обављају неке активности студената.

 

Циљ модула Рачунарство и информатика је да студентима обезбеди компетентност за анализу, развој, пројектовање, и одржавање сложених рачунарских система као и за учешће у софтверским пројектима.

 

Модул Рачунарство и информатика садржи предмете који студентима омогућавају стицање општих и специфичних, теоријских и практичних знања из области рачунарства и информатике, програмирања, база података и развоја софтвера (Веб, десктоп и мобилне апликације), рачунарских мрежа и дистрибуираних система, развоја специјализованих информационих система (географских, медицинских, пословних, система е-Управе и других), рачунарског хардвера и архитектура.

 

Студентима се нуде садржаји који се односе на процесе анализе, развоја, пројектовања, имплементације и одржавања сложених софтверских и хардверских система на различитим софтверским и хардверским платформама. Уз припрему за тимски рад на софтверским производима студенти ће бити спремни да воде пројекте из области софтверског инжењерства.

 

Запошљавање

Студенти који дипломирају на модулу Рачунарство и информатика успешно налазе место у најпознатијим домаћим и светским компанијама, јер се нуди велики број послова на којима се захтевају знања везана за пројектовање софтвера и хардвера рачунарских система, као и за примену информационих технологија.

 

По завршетку основних академских студија на модулу Рачунарство и информатика дипломирани инжењер је оспособљен за:

  • самостални или тимски рад у предузећима које као примарну делатност имају информационе технологије (ИТ), развој софтвера и/или развој хардвера,
  • рад у предузећима које имају одељења/секторе за ИТ,
  • рад у основним и средњим школама, на пословима образовања ученика за предмете који се односе на рачунарство и информатику,
  • рад у органима државне управе и локалне самоуправе, службама и јавним предузећима које се баве применом информационих технологија,
  • самосталне делатности и вођење сопсвеног бизниса у области ИТ.

Дипломираним студентима Електронски факултет пружа добре могућности за наставак школовања на мастер студијама на Студијском програму Рачунарство и информатика, који има пет модула: софтверско инжењерство, информациони системи, информационе технологије, рачунарско инжењерство и безбедност рачунарских система.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89