Font size

Електронске компоненете и микросистеми

mikroelektronikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

 

Програм модула Електронске компоненете и микросистеми има за циљ да студенти стекну знања и развију вештине тако да могу да реализују, самостално или у тиму, сложене пројекте из области микроелектронике. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације микроелектронских компонената и микросистема. Стичу се знања из аналогне и дигиталне микроелектронике, примене полупроводничких компонената, микроконтролера и система са уграђеним софтвером, сензора, као и пројектовања штампаних плоча. Такође се проучавају и области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованим на обновљивим изворима енергије. Студенти се упознају и са наноелектроником, нанотехнологијама, као и напредним решењима у области микросистема и програмабилних система на чипу.

Лабораторије у којима се изводи настава су опремљене савременим мерним уређајима. По програмским садржајима модул ЕКМ је у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима, што омогућава учешће у студентским разменама. Мултидисциплинарна знања којима инжењери овог модула овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију микроелектронских система за примену у свим областима индустрије, што пут до радног места чини лакшим. Додатне информације се могу наћи на Интернет презентацији Катедре за микроелектронику.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89