Font size

Електроенергетика

energetikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Електроенергетика.


Електроенергетика је област електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије. Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова везаних за оптимално коришћење енергетских ресурса, планирање и експлоатацију мрежа и остројења, развој енергетских “паметних” мрежа, димензионисање опреме, квалитет електричне енергије, дистрибуиране изворе енергије, тржиште електричне енергије, итд.

 

ee-1

Полифазни генератори Николе Тесле (изложба из 1893.)


Из области електричних машина изучавају се основни принципи и карактеристике од интереса за конкретне примене у електромоторним погонима, електричним возилима и вучи. Знања из области енергетске електронике омогућавају проширење инжењерских вештина у практичној примени модерних регулисаних погона. Коришћење рачунарских програма у фази пројектовања, али и тестирања погона је један од актуелних светских трендова у електроенергетици.

 

Уз одабрана знања из области аутоматике и енергетске електронике будући инжењери биће способни да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме.

 

Висок академски ниво знања омогућава наставак образовања кроз мастер и докторске студије на нашем Факултету, али и на иностраним универзитетима, равноправно са студентима било ког факултета у свету.

ee-2

 

СТРУЧНОСТ


Подручје рада за које се оспособљавају студенти на основним академским студијама модула Електроенергетика обухвата:

  • пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима)
  • планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, градских трансформаторских станица, дистрибутивних надземних и кабловских мрежа, дистрибуираних извора енергије
  • пројектовање електромоторних погона и постројења, аутоматско управљање електромоторних погона, електричних машина, енергетских полупроводничких претварача (исправљачи, фреквенцијски регулатори, чопери)
  • планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса, развој енергетски ефикасних решења

ee-3

 

Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству.

ee-4

 

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

  • индустрија: инжењери одржавања, надзор, контрола и управљање производним процесима, пројектанти електроенергетских постројења и инсталација, систем инжењери, железнице
  • пројектантске фирме: пројектанти електроенергетских постројења, електромоторних погона, електричних инсталација, дистрибуираних извора енергије
  • електропривреда: електродистрибуције, хидро и термо електране, диспечерски центри
  • школство: техничке и стручне школе, више школе и факултети, развојни институти и предузећа напредних технологија
  • јавна предузећа, инспекцијске службе, самостални бизнис

Дипломирани инжењери електроенергетике запослени су у земљи: Електромрежа Србије, Електродистрибуције Ниш, Лесковац, Врање, Крушевац, Пирот, Бор, Железница, РТБ Бор, Железара Смедерево, НИС, Телеком Србија, Универзитет, Air Serbia, средње школе, пројектантски бирои, Електротехнички институт “Никола Тесла”, Енергопројект, Schneider Electric DMS d.o.o Нови Сад, МУП, Градске управа, Philip Morris Operations a.d. Ниш, Knauf Insulation, Хидроелектране: Ђердап I и II, Пирот; РТБ Бор, Телеком Србија, Leoni, Fiat аutomobili Srbija, Tigar Tyres, итд.

 

ee-5

Студенти Електроенергетике у стручној посети ТЕ Костолац 

 

Инжењери електроенергетике нашли су своје место и у иностранству у компанијама из области енергетике, у индустрији, на универзитетима, у истраживачким институтима: Danfoss, UTC Aerospace Systems, Schneider Electric, Siemens, Alstom, Nokia, University of Edinburgh, ABB, IMMS, Northeastern University, Turbomach, ZKC (BiH), Canada...

 

Више информација можете наћи на сајту Катедре за електроенергетику: energetika.elfak.ni.ac.rs

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89