Font size

Основне академске студије

Студијски програм Електротехника и рачунарство

osnovne

 

osnovne-lupaНа студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО траје 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула и то

Опширније...

Електроенергетика

energetikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Електроенергетика.


Електроенергетика је област електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије. Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова везаних за оптимално коришћење енергетских ресурса, планирање и експлоатацију мрежа и остројења, развој енергетских “паметних” мрежа, димензионисање опреме, квалитет електричне енергије, дистрибуиране изворе енергије, тржиште електричне енергије, итд.

Опширније...

Електронске компоненете и микросистеми

mikroelektronikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Електронске компоненете и микросистеми.

 

Програм модула Електронске компоненете и микросистеми има за циљ да студенти стекну знања и развију вештине тако да могу да реализују, самостално или у тиму, сложене пројекте из области микроелектронике. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације микроелектронских компонената и микросистема. Стичу се знања из аналогне и дигиталне микроелектронике, примене полупроводничких компонената, микроконтролера и система са уграђеним софтвером, сензора, као и пројектовања штампаних плоча. Такође се проучавају и области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованим на обновљивим изворима енергије. Студенти се упознају и са наноелектроником, нанотехнологијама, као и напредним решењима у области микросистема и програмабилних система на чипу.

Опширније...

Рачунарство и информатика

informatikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Рачунарство и информатикa.

 

Већ више од тридесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно искуство, добри кадровски потенцијали, одлична опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство, прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере.

Опширније...

Управљање системима

Листу свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Управљање системима.

 

 

upravljanjesistemimaУ оквиру модула Управљање системима инжењери се оспособљавају за пројектовање, реализацију и примену система за управљање коришћењем савремених рачунара, микроконтролера и дигиталних процесора сигнала. Током школовања, студенти стичу знања из рачунарске технике и информатике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења, енергетике и телекомуникација. Омогућено је практично образовање и усавршавање у областима примене микропроцесора и микроконтролера, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, система с вештачком интелигенцијом, уређаја за мерење и аквизицију података, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система у управљању сложеним процесима. Овај модул омогућава дипломираним инжењерима запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике, рударства, грађевинарства, као и у комуналној привреди и услужним делатностима.

Опширније...

Електроника

elektronikaЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Електроника.

 

Модул ЕЛЕКТРОНИКА сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику и очекиваног економског и друштвеног развоја Србије у наредном периоду. Планови и програми овог модула обезбеђују студентима могућност усвајања знања из различитих области електронике. Велики број изборних предмета омогућава да сваки студент нијансира свој стручни профил према личним потребама и афинитетима. Настава се изводи у девет савремених лабораторија, а методолошки је постављена тако да студенти уче кроз практично решавање постављених задатака. Током студија, код студената се развијају способности за самосталан рад, као и спремност за учешће у различитим тимовима сложенијих мултидисциплинарних пројеката. Студенти овог модула могу наставити образовање на мастер студијама, где ће стећи шира знања из области електронике. Према садржају програма овај модул препознатљив је на многим светским универзитетима, због чега ће студенти који заврше овај модул моћи лако да наставе своје образовање на неком њих. Дипломирани студенти са модула Електроника потребни су свим индустријским гранама и то као водећи инжењери у развоју и производњи уређаја широке потрошње, и као инжењери који се баве одржавањем у свим осталим гранама. Поред тога, њихове услуге неопходне су у видео и ТВ продукцији, здравству, војсци, трговини, научно-истраживачким центрима, и свуда где се производња базира на примени савремених електронских уређаја.

Опширније...

Телекомуникације

 

telekomunikacijeЛисту свих предмета на овом модулу можете наћи на страни: Предмети на модулу Телекомуникације.

 

Погледајте презентацију модула.

 

Савремени свет не може се замислити без модерних телекомуникација. Усавршавање постојећих и развој нових телекомуникационих технологија и сервиса одвијају се запањујућом брзином, што заједно са развојем рачунарских и информатичких наука обезбеђује високи ниво комуникационо-информационих технологија које ће несумњиво обележити век пред нама. Телекомуникације су важна привредна грана са огромним утицајем на економски живот у свакој земљи. Еволуција телекомуникационих технологија, потребе за новим профилима инжењера телекомуникација, као и нови приступ високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде, резултирали су у променама наставних планова и програма тако да су, у складу са светским трендовима, у оквиру модула „Телекомуникације“ оформљени следећи подмодули:

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89