Font size

Мастер академске студије

Мастер академске студије

master

 

Мастер академске студије су наставак основних академских студија. Мастер академске студије на Електронском факултету трају два семестра (годину дана) током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ. На овај студијски програм се могу уписати само кандидати који су на основним студијама стекли најмање 240 ЕСПБ бодова и то на Електронском или неком другом сродном факултету. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер је 300 ЕСПБ.

 

У оквиру мастер академских студија, постоје следећи студијски програми:

Назив студијског програма Трајање студија
 (год.)   
ЕСПБ Звање које се стиче по
завршетку студија
Електроенергетика 1 60 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства за електроенергетику
Електроника и микросистеми 1 60 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства за електронику и микросистеме
Рачунарство и информатика 1 60 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства за рачунарство и информатику
Телекомуникације 1 60 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства за телекомуникације
Управљање системима 1 60 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства за управљање системима

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89