Font size

Студијски програм Електротехника и информационе технологије

На студијском програму основних струковних студија ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И НФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ образују се инжењери електротехнике и рачунарства са специфичним вештинама и компетенцијама и са практичним знањима која им омогућавају укључење у индустријске процесе различитих нивоа. Садржаји наставних предмета су прилагођени захтевима савремене привреде и технике. Теоретско знање је таквог садржаја да га студенти након овладавања лако могу самостално применити у пракси. Студенти користе расположиву лабораторијску опрему да би остварили тај циљ.

Прва три семестра пружају општа инжењерска знања и дају основу за надоградњу у широком спектру интересовања студената и потребама привреде и друштва. Значајан број изборних предмета у наредна три семестра пружа знања потребних за многе области као пословни информациони системи, мултимедијални системи, индустријска аутоматика, индустријска енергетика, телекомуникациони системи и технологије и примењена електроника.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89