Font size

Примењена електроника

Смер Примењена електроника намењен је студентима који желе да брзо и квалитетно заврше студије у области примене, тестирања и пројектовања електронских кола, уређаја и система. Пошто студије трају три године, наставни процес ће бити прилагођен захтеву да студенти стекну употребљива практична знања.


Комбиновањем и избором великог броја предмета, студенти ће овладати знањима за:

  • креирање и одржавање Web апликација
  • рад у радио и ТВ студијима и одржавање радио и ТВ технике
  • тестирање и поправку модула аутоелектронике
  • тестирање и поправку медицинских инструмената и уређаја
  • тестирање и уградњу противпожарних система и система за обезбеђење и надзор
  • програмирање и тестирање програмабилних кола и уређаја
  • PC апликације у индустрији и пословању
  • коришћење и уградњу интелигентних сензора и актуатора
  • коришћење термовизије, ласерске и ултразвучне технике


Инжењери који стекну диплому на овом смеру биће оспособљени да формирају и воде сопствена мала предузећа уз невелика инвестирања. Такође, они могу наћи послове скоро у свим областима људске делатности у индустрији, медицинским установама, радио и ТВ студијима, малим и средњим предузећима, као и у свим осталим делатностима где је неопходно одржавање и поправка електронске опреме.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89