Font size

Телекомуникациони системи и технологије

Онима који су нестрпљиви да открију магични свет телекомуникација, онима који су вредни, упорни, способни и креативни.

Nudi:

 • савремени програм образовања који реализују компетентни наставници
 • добро опремљене лабораторије
 • практична знања и вештине


што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла!


Ваше знање и вештине траже:

 • јавна и приватна телекомуникациона предузећа
 • произвођачи телекомуникационе опреме
 • пројектантске фирме
 • извођачи телекомуникационих радова у фази изградње и експлоатације
 • провајдери телекомуникационих сервиса


На смеру „Телекомуникациони системи и технологије“ у оквиру примењених студија оспособљавају се студенти за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес у области савремених телекомуникационих система и технологија. Наставну базу овог смера чине четири научноистраживачке лабораторије:

 • Лабораторија за телекомуникационе системе
 • Лабораторија за микроталасну и субмилиметарску технику и бежичне комуникације,
 • Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду аудио сигнала и
 • Лабораторија за мултимедијалне комуникације.


Смер "Телекомуникациони системи и технологије" је потпуно оријентисан ка знањима апликативног карактера, која се након трогодишњих студија могу непосредно применити у пракси. Могућности запослења након завршетка студија су веома велике. Студенти ће бити оспособљени за рад на пројектовању, реализацији и одржавању телекомуникационих мрежа (посебно приступних мрежа: дигиталне претплатничке линије, кабловски дистрибутивни системи, широкопојасни оптички и бежични приступ), радио дифузних система, усмерених радио-веза, мобилних телекомуникационих мрежа, мултимедијалнијх комуникационих система, као и за рад у развоју и експлоатацији најмодернијих телефонских централа и друге телекомуникационе опреме.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89