Font size

Индустријска енергетика

Знање

 • Пренос и дистрибуција електричне енергије
 • Електричне машине и погони
 • Електричне инсталације и осветљење
 • Електроника у енергетици
 • Примена рачунара у енергетици

Стручност

 • Теоријско разматрање елемената у енергетици
 • Практичан поглед на елементе енергетике са њиховом применом
 • Припрема за самосталан рад
 • Велика могућност избора


Савременост

 • Примена енергетске електронике
 • Оптимизација енергетских ресурса
 • Примена PLC-а у управљању
 • Индустријске комуникационе мреже
 • Примена рачунара
 • Савремени начини експлоатације мрежа и постројења
 • Квалитет електричне енергије


Савременост

 • Рад у лабораторијама
 • Стручне посете
 • Упознавање са индустријском опремом
 • Самостални студентски пројекти


Практична и теоријска знања из области електричних машина, електромоторних погона, преноса и дистрибуције електричне енергије, електричних инсталација, примене рачунара у електроенергетици, пројектовања постројења, индустријских и кућних инсталација. Кроз практичне пројекте и вежбања у лабораторијама циљ је оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у пракси.

Могућност запослења: индустрија, железница, пројектантске фирме, електропривреда, државне установе, приватне фирме, самосталне делатности, сервиси, изводјачи електро радова.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89