Font size

Индустријска аутоматика

На овом смеру се образују инжењери који ће бити оспособљени за пројектовање и реализацију управљачких система уз коришћење савремене рачунарске технике. Студент стиче знања из електронике, система аутоматског управљања, рачунарске технике, роботике и мерења.
Програм омогућава практично усавршавање у примени микропроцесора, програмабилних логичких контролера, уређаја за аквизицију, специјализованих рачунарских система за уградњу. Инжењерима са овог смера је омогућено запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике и комуналним системима.
Инжењер са смера Индустријска aутоматика, своја знања може да примени у следећим областима:

 • Управљачки системи у индустрији и енергетици (железаре, електране, хемијска, петрохемијска, прехрамбена, текстилна индустрија, транспорт материјала...)
 • Управљање саобраћајем (аутоматско управљање друмским и железничким саобраћајем и безбедност у саобраћају)
 • Рачунарско управљање удаљеним објектима (системи за водоснабдевање, топлане, системи за пренос електричне енергије) .
 • Примена робота (текстилна, аутомобилска, хемијска индустрија, нуклеарна постројења)
 • Примена управљачких рачунарских система у грађевинарству (напајање струјом, водоснабдевање, осветљење, вентилација,управљање лифтовима)
 • Управљачки системи у војној индустрији
 • Управљачки рачунарски системи за уградњу
 • Аутоматизација у услужним делатностима (градске управе, банке, поште, електронски медији, трговачки центри, аеродроми...)
 • Програм прилагођен светским стандардима
 • Студије компатибилне са универзитетима Европске Уније
 • Могућност обављања стручне праксе и усавршавања у иностранству
 • Студенти су у потпуности оспособљени за практичан рад

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89