Font size

Мултимедијални системи

Онима:

  • који су нестрпљиви да открију магични свет мултимедијалних система и технологија
  • које фасцинирају електронски медији, који поред инжењерског знања желе и знања из тзв. креативних дисциплина
  • који су вредни, упорни, способни, креативни


...нуди:

  • добро опремљене лабораторије
  • практична знања и вештине


...што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.

Ваше знање и вештине траже:

  • јавна и приватна телекомуникациона предузећа
  • медији који базирају рад на електронским мултимедијалним системима и технологијама (Интернет и КДС провајдинг центри, телевизија, радио, позориште, музеји, симфонијски оркестри, фирме за оглашавање, електронско издаваштво и рачунарске игре...)
  • пројектантске фирме
  • извођачи телекомуникационих радова у фази изградње и експлоатације
  • провајдери телекомуникационих сервиса


На смеру Мултимедијални системи у оквиру струковних студија оспособљавају се студенти за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес у области савремених електронских медија. Убрзани развој електронских медија условио је потребу за новим профилима образовања. Потребна знања обухватају, поред типично инжењерских знања из дигиталних телекомуникација, обраде сигнала, мултимедијалних технологија, рачунарства и информационих система и одређена знања из тзв. креативних дисциплина која у одређеној мери поспешују развој уметничких склоности и омогућавају продукцију, обраду и емитовање програмских садржаја. У том смислу знања из рачунарског дизајна, компјутерске анимације, снимања звука и слике, монтаже, сценографије и сл. имају велики значај. Смер Мултимедијални системи је потпуно оријентисан ка знањима апликативног карактера, која се након трогодишњих студија могу непосредно применити у пракси. Могућности запослења након завршетка студија су веома велике. Поред ангажовања у електронским медијима, инжењери имају реалне могућности да раде на пројектовању, реализацији и одржавању приступних телекомуникационих мрежа (дигиталне претплатничке линије, заједнички антенски и кабловски дистрибутивни системи, широкопојасни оптички бежични приступ), радио-дифузних система, усмерених радио-веза и мобилних телекомуникационих мрежа, као и да започну са сопственим бизнисом.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89