Font size

Пословни и информациони системи

Овај смер Вам нуди:

 • мултидисциплинарна знања,
 • знања из области информационих система, софтверског инжењерства, рачунарства, информатике, информационих технологија, ...
 • знања из области економије, пословања, менаџмента, ...
 • практична знања директно примењива у пракси.


Како?

 • квалитетним планом и програмом,
 • високостручним наставним кадром,
 • радом у лабораторијама,
 • аудитивним вежбањима,
 • израдом домаћих задатака,
 • израдом семинарских радова,
 • стручном праксом у реалном окружењу,
 • практичним завршним испитом.


Кроз

 • трогодишње студије,
 • једносеместралне испите,
 • нови начин извођења наставе,
 • нови начин оцењивања.


На располагању имате

 • богату библиотеку,
 • онлајн приступ огромној бази међународних часописа,
 • брз приступ Интернету кроз академску мрежу,
 • савремене рачунарске учионице,
 • сталне консултације са наставницима и сарадницима,
 • честа предавања професора из иностранства


Бићете оспособљени да

 • планирате,
 • пројектујете,
 • реализујете,
 • одржавате и
 • користите


пословне информационе системе различитог степена сложености, од једноставних који се примењују у малим предузећима до најсложенијих који се користе у мултинационалним компанијама.

Посао

 • у било ком предузећу
 • у земљи
 • у иностарнству


Даља едукација

 • кроз специјалистичке студије
 • укључивање у академске студије


Ваша предност у односу на друге

 • поседоваћете знања из информатике, рачунарства, софтверског инжењерства, информационих система,
 • поседоваћете знања из економије, пословања, рачуноводства
 • лако ћете разумети и успоставити везу између организације пословања и ефикасног пословног информационог система


Зашто?

 • пословни информациони системи постају услов ефикасног пословања предузећа
 • ефикасни пословни информациони системи захтевају стручнаке са новим мултидисциплинарним знањима


21 век је век информационих технологија.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89