Font size

Основне струковне студије

Студијски програм Електротехника и информационе технологије

На студијском програму основних струковних студија ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И НФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ образују се инжењери електротехнике и рачунарства са специфичним вештинама и компетенцијама и са практичним знањима која им омогућавају укључење у индустријске процесе различитих нивоа. Садржаји наставних предмета су прилагођени захтевима савремене привреде и технике. Теоретско знање је таквог садржаја да га студенти након овладавања лако могу самостално применити у пракси. Студенти користе расположиву лабораторијску опрему да би остварили тај циљ.

Прва три семестра пружају општа инжењерска знања и дају основу за надоградњу у широком спектру интересовања студената и потребама привреде и друштва. Значајан број изборних предмета у наредна три семестра пружа знања потребних за многе области као пословни информациони системи, мултимедијални системи, индустријска аутоматика, индустријска енергетика, телекомуникациони системи и технологије и примењена електроника.

Примењена електроника

Смер Примењена електроника намењен је студентима који желе да брзо и квалитетно заврше студије у области примене, тестирања и пројектовања електронских кола, уређаја и система. Пошто студије трају три године, наставни процес ће бити прилагођен захтеву да студенти стекну употребљива практична знања.

Опширније...

Телекомуникациони системи и технологије

Онима који су нестрпљиви да открију магични свет телекомуникација, онима који су вредни, упорни, способни и креативни.

Nudi:

 • савремени програм образовања који реализују компетентни наставници
 • добро опремљене лабораторије
 • практична знања и вештине


што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла!

Опширније...

Индустријска енергетика

Знање

 • Пренос и дистрибуција електричне енергије
 • Електричне машине и погони
 • Електричне инсталације и осветљење
 • Електроника у енергетици
 • Примена рачунара у енергетици

Опширније...

Индустријска аутоматика

На овом смеру се образују инжењери који ће бити оспособљени за пројектовање и реализацију управљачких система уз коришћење савремене рачунарске технике. Студент стиче знања из електронике, система аутоматског управљања, рачунарске технике, роботике и мерења.

Опширније...

Мултимедијални системи

Онима:

 • који су нестрпљиви да открију магични свет мултимедијалних система и технологија
 • које фасцинирају електронски медији, који поред инжењерског знања желе и знања из тзв. креативних дисциплина
 • који су вредни, упорни, способни, креативни


Опширније...

Пословни и информациони системи

Овај смер Вам нуди:

 • мултидисциплинарна знања,
 • знања из области информационих система, софтверског инжењерства, рачунарства, информатике, информационих технологија, ...
 • знања из области економије, пословања, менаџмента, ...
 • практична знања директно примењива у пракси.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89