Font size

Управљање системима

Приликом уписа овог студијског програма студенти могу бирати један од два понуђена модула:

 • Аутоматско управљање и
 • Рачунарско управљање системима и мерна техника.

На студијском програму Управљање системима мастер инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима. Садржај курсева је такав да надограђује стечена знања из области Управљање системима и углавном је реч о курсевима који садрже напредне теме. Након завршетка свих курсева студент приступа изради дипломског рада који носи 18 ЕСПБ.


Сврха студијског програма Управљање системима је школовање студената који ће се запошљавати у свим гранама привреде и применити своја знања у следећим областима:

 • Управљачки системи у индустрији, рударству и енергетици: ваљаонице, железаре, термо и хидроелектране, хемијска, петрохемијска, фармацеутска, дрвна, гумарска, текстилна, прехрамбена, дуванска индустрија, транспорт материјала, нафте и гаса, итд.
 • Управљање саобраћајем: аутоматско управљање друмским и железничким саобраћајем (централизовано управљање саобраћајем у градовима, аутоматизоване железничке станице, аеродроми и контрола лета, метрои).
 • Рачунарско управљање удаљеним објектима: системи за водоснабдевање, за централно грејање, за пренос електричне енергије и разводна постројења, системи за прикупљање података и обавештавање (противпожарна заштита, противградна заштита, мерење еколошких параметара).
 • Примена робота: индустријски роботи (метална, текстилна, аутомобилска, гумарска индустрија), роботи у опасним срединама (нуклеарна постројења, хемијска индустрија, рударство).
 • Примена управљачких рачунарских система у грађевинским објектима: напајање струјом и водоснабдевање, управљање лифтовима, безбедност и противпожарна заштита.
 • Управљачки системи у војсци и војној индустрији: ракетни системи, радарски системи, системи за обавештавање и навођење, уграђени рачунарски системи у војним оруђима.
 • Управљачки рачунарски системи за уградњу: уређаји у домаћинству, уређаји у медицини, управљачки уређаји у возилима, системи за тестирање возила.
 • Аутоматизација у услужним делатностима: градске управе, банке, трговачки центри.
 • Мерења физичких параметара у области заштите животне средине.
 • Увођење и менаџмент система квалитета у производним процесима.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89