Font size

Рачунарство и информатика

Oвај студијски програм мастер академских студија има три модула:

  • Рачунарско инжењерство,
  • Информационе технологије,
  • Софтверско инжењерство.

Сврха студијског програма Рачунарство и информатика на мастер академским студијама на Електронском факултету у Нишу је образовање студената за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Мастер инжењери овог студијског програма имају врхунска знања из области рачунарства и информатике. По завршетку мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и информатика мастер инжењер је оспособљен да обавља следеће послове: самостални или тимски рад у рачунарској и софтверској индустрији на развоју и одржавању сложених система и производа, тимски рад на  развојним и истраживачким пројектима развојних центара, института и других академских установа у области рачунарства и информатике, као и рад на адекватним пословима у образовању у области рачунарства и информатике у средњим школама или у високошколским установама (сарадници у настави).
На студијском програму Рачунарство и информатика студенти стичу компетенције у следећим областима: пројектовање софтвера и хардвера система за  различите  намене, обрада и организовање информација, управљање различитим типовима информација, развој информационих технологија, пројектовање интелигентних система, тражење и прибављање информација за различите намене, развој интеракције човек-рачунар, као и развој и коришћење рачунарских комуникација.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89