Font size

Електроника и микропроцесорска техника

Студије на овом студијском програму карактерише стицање ужих научно-стручних и стручно-апликативних знања у оквиру 2 модула и то:

  • Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) и
  • Електроника и микропроцесорска техника (ЕМТ).

Кроз ова два модула обезбеђује се уже стручно и научно специјализовање студената за област примене и пројектовања електронских компоненти и микросистема и област примене и пројектовања електронских кола, уређаја и наменских система.

У оквиру сваког модула обезбеђен је довољан број изборних предмета дефинисаних у оквиру два изборна блока на ЕКМ модулу и пет изборних блокова на ЕМТ модулу. Избором ових предмета студент прилагођава сопствени образовни профил личним афинитетима и потребама.
Савладавањем студијског програма Електроника и микропроцесорска техника студенти стичу компетенције да пројектују, производе, тестирају и одржавају електронске компоненте, кола, уређаје и системе, као и неопходну софтверску логистику.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89