Font size

Електроенергетика

Општи циљеви утврђени овим студијским програмом обухватају образовање инжењера компетентних за развој и пројектовање сложених система и делова система из области производње, преноса, дистрибуције и коришћења електричне енергије. Посебни циљеви студијског програма Електроенергетика обухватају додатно образовање из области експлоатације и планирања електроенергетских мрежа, електричних машина, регулисаних електромоторних погона и пројектовања истих, мерно-информационих система у индустрији, електричне вуче, примене телекомуникација у енергетици, електромагнетне компатибилности и статичког електрицитета у индустрији.  


Програми предмета су направљени тако да одговарају студентима који су завршили студије на одговарајућим модулима Електронског факултета у Нишу (Електроенергетика, Управљање системима) као и сродним факултетима из области електротехнике и рачунарства.
Савладавањем предвиђеног програма студенти ће бити компетентни за развој, пројектовање, конструисање и примену савремених сложених система и делова система из области електротехнике и рачунарства са посебним акцентом и специфичностима које данас карактеришу модерну електроенергетику.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89