Font size

Мастер академске студије

Управљање системима

Приликом уписа овог студијског програма студенти могу бирати један од два понуђена модула:

  • Аутоматско управљање и
  • Рачунарско управљање системима и мерна техника.

На студијском програму Управљање системима мастер инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима. Садржај курсева је такав да надограђује стечена знања из области Управљање системима и углавном је реч о курсевима који садрже напредне теме. Након завршетка свих курсева студент приступа изради дипломског рада који носи 18 ЕСПБ.

Опширније...

Телекомуникације

Општи циљ овог студијског програма на мастер академским студијама је да студенти стекну неопходна знања и вештине која им пружају широке могућности запошљавања и/или даљег школовања у области телекомуникација, а и шире у области електротехнике и рачунарства. У оквиру овог студијског програма постоје три модула и то:

  • Дигиталне телекомуникације – модул који студентима, поред богатог теоријског знања, нуди практична знања о савременим дигиталним телекомуникационим системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација
  • Телекомуникациони инжењеринг - нуди студентима сва потребна теоријска и практична знања из савременог инжењеринга телекомуникационих система. Студенти се оспособљавају за налажење оптималних техничких решења, пројектовања телекомуникационих мрежа и система, примену стандарда, итд.
  • Комуникационе и информационе технологије - студенти стичу теоријска и практична знања из изузетно актуелне области која је резултат интеграције комуникационих и информационих технологија.

Опширније...

Рачунарство и информатика

Oвај студијски програм мастер академских студија има три модула:

  • Рачунарско инжењерство,
  • Информационе технологије,
  • Софтверско инжењерство.

Сврха студијског програма Рачунарство и информатика на мастер академским студијама на Електронском факултету у Нишу је образовање студената за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Мастер инжењери овог студијског програма имају врхунска знања из области рачунарства и информатике. По завршетку мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и информатика мастер инжењер је оспособљен да обавља следеће послове: самостални или тимски рад у рачунарској и софтверској индустрији на развоју и одржавању сложених система и производа, тимски рад на  развојним и истраживачким пројектима развојних центара, института и других академских установа у области рачунарства и информатике, као и рад на адекватним пословима у образовању у области рачунарства и информатике у средњим школама или у високошколским установама (сарадници у настави).
На студијском програму Рачунарство и информатика студенти стичу компетенције у следећим областима: пројектовање софтвера и хардвера система за  различите  намене, обрада и организовање информација, управљање различитим типовима информација, развој информационих технологија, пројектовање интелигентних система, тражење и прибављање информација за различите намене, развој интеракције човек-рачунар, као и развој и коришћење рачунарских комуникација.

Електроника и микропроцесорска техника

Студије на овом студијском програму карактерише стицање ужих научно-стручних и стручно-апликативних знања у оквиру 2 модула и то:

  • Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) и
  • Електроника и микропроцесорска техника (ЕМТ).

Кроз ова два модула обезбеђује се уже стручно и научно специјализовање студената за област примене и пројектовања електронских компоненти и микросистема и област примене и пројектовања електронских кола, уређаја и наменских система.

Опширније...

Електроенергетика

Општи циљеви утврђени овим студијским програмом обухватају образовање инжењера компетентних за развој и пројектовање сложених система и делова система из области производње, преноса, дистрибуције и коришћења електричне енергије. Посебни циљеви студијског програма Електроенергетика обухватају додатно образовање из области експлоатације и планирања електроенергетских мрежа, електричних машина, регулисаних електромоторних погона и пројектовања истих, мерно-информационих система у индустрији, електричне вуче, примене телекомуникација у енергетици, електромагнетне компатибилности и статичког електрицитета у индустрији.  

Опширније...

Мастер академске студије

 

Мастер академске студије су наставак основних академских студија. Мастер академске студије на Електронском факултету трају два семестра (годину дана) током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ. На овај студијски програм се могу уписати само кандидати који су на основним студијама стекли најмање 240 ЕСПБ бодова и то на Електронском или неком другом сродном факултету. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер је 300 ЕСПБ.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89