Font size

Студијски програм Електротехника и рачунарство

На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО траје 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула и то


Настава на студијском програму реализује се кроз:

  • обавезне предмете, који обухватају темељна знања која студент мора да савлада (неки од ових предмета су заједнички за поједине модуле),
  • изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студента из сродних области које су од значаја за поједини модул,
  • стручну праксу или тимски пројекат, коју студент реализује у сарадњи са наставником и при томе се упознаје са
  • најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима стручног тимског рада и
  • завршни рад, који студент ради у последњем VIII семестру.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89