Font size

Управљање системима

upravljanjesistemimaУ оквиру модула Управљање системима инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију система за управљање помоћу савремених рачунара. Током школовања студент стиче знања из рачунарске технике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења и телекомуникација. Модул омогућава практично усавршавање у примени микропроцесора, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, система са вештачком интелигенцијом, уређаја за аквизицију, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система за управљање сложеним процесима. Овај модул омогућава запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике, рударства, грађевинарства, комуналним системима, као и у услужним делатностима.
Модул је подељен на следеће смерове:

  • Рачунарско управљање системима и надзор
  • Аутоматско управљање


Модул је прилагођен светским стандардима.
Студије су компатибилне са универзитетима Европске Уније.
Постоји могућност обављања стручне праксе и усавршавања у иностранству.
Студенти су у потпуности оспособљени за практичан рад.
Сарадња на технолошким пројектима и практичној реализацији система.
Могућност наставка студија - магистарске и докторске студије.

Инжењер са модула Управљање системима може да примени своја знања у следећим областима:

  • Управљачки системи у индустрији, рударству и енергетици: ваљаонице, железаре, термоелектране и хидроелектране, петрохемијска индустрија (рафинерије и нафтоводи), хемијска, фармацеутска, дрвна, гумарска, прехрамбена, дуванска, текстилна индустрија, транспорт материјала, флуида и друго.
  • Управљање саобраћајем: аутоматско управљање друмским и железничким саобраћајем (семафори, централизовано управљање саобраћајем у градовима, аутоматизоване железничке станице, безбедност на железници)
  • Рачунарско управљање удаљеним објектима: системи за водоснабдевање, топлане, системи за пренос електричне енергије и разводна постројења, системи за прикупљање података и обавештавање (противпожарна заштита, противградна заштита, мерење еколошких параметара...).
  • Примена робота: индустријски роботи (металска,текстилна, гумарска, аутомобилска индустрија), роботи у опасним срединама (нуклеарна постројења, хемијска индустрија, рударство).
  • Примена управљачких рачунарских система у грађевинским објектима: аутоматизовани системи за напајање струјом и водоснабдевање, управљање лифтовима, осветљење, вентилација, управљање паркингом, безбедност и противпожарна заштита .
  • Управљачки системи у војној индустрији: ракетни системи, радарски системи, системи за обавештавање и навођење, уграђени рачунарски системи у војним оруђима.
  • Управљачки рачунарски системи за уградњу: системи за тестирање возила, уређаји у домаћинству, уређаји у медицини, управљачки уређаји у возилима.
  • Аутоматизација у услужним делатностима: градске управе, банке, поште, електронски медији, аеродроми, метрои, трговачки центри...


Потреба за управљањем постоји свуда....БУДУЋНОСТ ЈЕ У АУТОМАТИЗАЦИЈИ.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89