Font size

Електронске компоненете и микросистеми

Смер за микроелектронику на Електронском факултету, који је формиран давне 1984. године, био је први у тадашњој Југославији и један од првих у светским оквирима. У периоду 1985-1995. године на великом броју водећих светских универзитета формирани су смерови (специјалности) под истим називом и са сличним програмским садржајима. С обзиром на веома динамичан развој микроелектронике, у међувремену су почеле да се изучавају и неке нове дисциплине, па је током последњих година већина ових смерова променила назив и проширила програмске садржаје, али је микроелектроника и даље њихова основа.

У складу са савременим трендовима развоја микроелектронике, на завршним годинама нашег Смера за микроелектронику уведени су нови предмети из микросистема и наноелектронике, а Смер је 2002. године променио назив у Смер за микроелектронику и микросистеме. После најновијих корекција наставног плана, модул Микроелектроника и микросистеми је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Неки од примера су: Микроелектроника и микросистеми (Technical University of Munich, Немачка), Микроелектроника и информационе технологије (Royal Institute of Technology, Шведска) и Микроелектроника и субмикронске технологије (Delft University of Technology, Холандија). Ово ће, свакако, допринети брзом и ефикасном укључивању нашег модула у савремене европске трендове, дефинисане Болоњском декларацијом.
Премда је тежиште студија на овом модулу на пројектовању и реализацији микро компонената, кола и система, знања којима инжењери овладају омогућују им и рад на њиховој примени у пројектовању и реализацији аналогних, дигиталних и аналогно-дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд.
Инжењери са овог модула могу наћи посао у привреди (произвођачи микро компонената, кола и система, као и произвођачи електронских уређаја заснованих на овим направама), самосталним научноистраживачким институтима, у јавним предузећима и службама и државној управи како у земљи, тако и у иностранству.
Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадровским потенцијалима (велики број наставника и сарадника познатих и признатих у светским оквирима) и савременом опремом (рачунарски управљана мерна опрема и рачунарске радне станице за пројектовање) за извођење наставе по европским стандардима. Једно од битних обележја овог модула је стална модернизација и повезивање наставног процеса и научноистраживачког рада, што је довело до формирања специфичне школе микроелектронике, јединствене у земљи, која је позната и призната у свету. Овај модул је познат и по укључивању студената завршних година у научноистраживачки рад и домаћа и међународна струковна удружења (IEEE, ETRAN, EESTEC). Катедра за микроелектронику има изузетно развијену међународну наставну и научну сарадњу са бројним еминентним универзитетима у Европи, САД, Аустралији и Јапану, што ће, такође, допринети брзој и ефикасној имплементацији Болоњског процеса, кроз размену и мобилност студената и наставника.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89