Font size

Основне академске студије

Студијски програм Електротехника и рачунарство

На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО траје 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула и то

Опширније...

Управљање системима

upravljanjesistemimaУ оквиру модула Управљање системима инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију система за управљање помоћу савремених рачунара. Током школовања студент стиче знања из рачунарске технике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења и телекомуникација. Модул омогућава практично усавршавање у примени микропроцесора, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, система са вештачком интелигенцијом, уређаја за аквизицију, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система за управљање сложеним процесима. Овај модул омогућава запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике, рударства, грађевинарства, комуналним системима, као и у услужним делатностима.

Опширније...

Телекомуникације

Савремени свет не може се замислити без модерних телекомуникација. Усавршавање постојећих и развој нових телекомуникационих технологија и сервиса одвијају се запањујућом брзином, што заједно са развојем рачунарских и информатичких наука обезбеђује високи ниво комуникационо-информационих технологија које ће несумњиво обележиити век пред нама. Телекомуникације су важна привредна грана са огромним утицајем на економски живот у свакој земљи.

Опширније...

Рачунарство и информатика

Већ више од тридесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно искуство, добри кадровски потенцијали, солидна опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство, прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере. У последњој декади при пријављивању кандидата за пријемни испит највеће интересовање исказано је управо за смер Рачунарска техника и информатика, који данас прераста у нови модул - Рачунарство и информатика.

Опширније...

Електроника и микропроцесорска техника

Модул ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику, важећих планова и програма познатих универзитета у свету и предвиђању економског и друштвеног развоја Србије у наредних двадесетак година.

Опширније...

Електронске компоненете и микросистеми

Смер за микроелектронику на Електронском факултету, који је формиран давне 1984. године, био је први у тадашњој Југославији и један од првих у светским оквирима. У периоду 1985-1995. године на великом броју водећих светских универзитета формирани су смерови (специјалности) под истим називом и са сличним програмским садржајима. С обзиром на веома динамичан развој микроелектронике, у међувремену су почеле да се изучавају и неке нове дисциплине, па је током последњих година већина ових смерова променила назив и проширила програмске садржаје, али је микроелектроника и даље њихова основа.

Опширније...

Електроенергетика

Шта Вам пружа овај МОДУЛ?

 

 • програме по стандардима ЕУ
 • актуелна светска сазнања
 • практична инжењерска знања
 • могућност за самосталан рад
 • мултидисциплинарност
 • знање и стручност
 • практичне вежбе у лабораторијама
 • стручне посете
 • онлајн часописе
 • Интернет велике брзине
 • докторске студије

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89