Font size

Интегралнa и интердисциплинарнa истраживања

Пројекти из програма Интегралнa и интердисциплинарнa истраживања (носилац: Електронски факултет у Нишу)
Евид.број Назив пројекта Руководилац Период
43011 Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и UV зрачења у области медицине и заштите животне средине проф. др Горан Ристић 2011-2014.
44004 Развој и интеграција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM) проф. др Горан С. Ђорђевић 2011-2014.
Пројекти из програма Интегралнa и интердисциплинарнa истраживања (носилац: остале научноистраживачке организације)
Евид. број Назив пројекта Носилац Период
42009 Интелигентне енергетске мреже Електротехнички факултет у Београду 2011-2014.
43007 Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање Шумарски факултет у Београду 2011-2014.
43012 Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту Медицински факултет у Нишу 2011-2014.
43014 Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа Факултет заштите на раду у Нишу 2011-2014.
44006 Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању Математички институт САНУ у Београду 2011-2014.
44009 Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама 2011-2014.
47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији Факултет организационих наука у Београду 2011-2014.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89