Font size

Пројекти

Пројекти

У последњих десет година, највећи број научноистраживачких пројеката реализованих на Електронском факултету је финансиран од стране министарства у чијој надлежности је област науке и технолошког развоја. У овом периоду је реализован велики број пројеката из више различитих категорија: основна истраживања, технолошки развој, иновациони пројекти, енергетска ефикасност.

Значајан истраживачки потенцијал и своје могућности наставници и сарадници Електронског факултета су исказивали и кроз учешће у реализацији међународних пројеката. Ови пројекти су реализовани у сарадњи са иностраним универзитетима или иностраним компанијама.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89