Font size

Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: проф. др Драган Пантић, редовни професесор
 • Укупан број запослених и сарадника: Лабораторију активно одржавају 2 наставника (са звањем редовни порофесори), а у настави и за истраживање је користи већи број сарадника (са звањем доктора и магистра техничких наука) са катедре за Микроелектронику.
 • Телефон: 018/529-337
 • Вебсајт: http://microsim.elfak.ni.ac.rs/
 • емаил:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема (МИЦРОСИМ) је наставно-истраживачка лабораторија намењена за пројектовање и симулацију рада полупроводницких микроелектронских компонената, интегрисаних кола и микросистема. Лабораторија је опремљена савременим комерцијалним софтwерским пакетима за симуалцију технологије израде и електрицних карактеристика микро- и нано-компонената (Technology Computr Aided Design -TCAD) као што су SILVACO Inc (USA), ISE и други.

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • Развој и пројектовање технологије израде и испитивање електрицних карактеристика полупроводницких микро и нано компонената у савременим Иинтегрисаним колима на бази комерцијалних ТЦАД софтвера.
 • Развој и пројектовање технологије израде и испитивање електрицних карактеристика полупроводницких микросензора на бази полупроводника ( температурни, светлосни, радијациони и магнетни) на бази комерцијалних ТЦАД софтвера.
 • Развој и пројектовање технологије израде и испитивање електрицних карактеристика такнослојних, мулиспојних и хетероспојних полупроводницких соларних целија корисцењем комерцијалних ТЦАД софтвера.

Референце/Пројекти

 • Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у МОС нанокомпонентама“ – пројекат из области основних истраживања
 • “High Resolution Teslameter with Integrated 3-Axis Hall Probe” supported by the Serbian Science and Environmental Protection Committee (2011 - 2014).
 • “Inverter Power Module Loss Simulation”, supported by TOYOTA Motor Corporation, Japan (EG-077) , UK, 2004-2006 (principal investigator)

Остале напомене

  Лабораторија МИЦРОСИМ је настала као rezultat projekta: "Educational and Research Environment for Technology Computer-Aided Design (TCAD) of Semiconductor Technologies, Devices and Systems'' финансиран од стране WUSAUSTRIJA (2003)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89