Font size

Лабораторија за вакуумску и гасну технику

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за вакуумску и гасну технику
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л 46, спрат М2
 • Контакт особа: др Милић Пејовић, асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 4
 • Телефон: 018/529-329
 • Вебсајт: lasmalab.elfak.ni.ac.rs/
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  Лабораторија је намењена истраживању фундаменталних процеса у нискотемпературној плазми и њиховој примени у технологији.

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • Карактеризација гасних компонената.
 • Пројектовање мерних система.
 • Спектроскопска анализа зрачења у видљивом делу светлости.

Референце/Пројекти

 

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89