Font size

Лабораторија за примењену физику

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за примењену физику
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Проф. др Горан Ристић
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: +381 18 529 324, +381 18 529 329
 • Вебсајт: www.apl.elfak.rs
 • емаил: goran.ristic.ni.ac.rs

Уопштено

  Лабораторија за примењену физику је научно-истраживачка лабораторија орјентисана ка истраживању области примењене физике, спајајући “инжењерске” и “чисто физичке” дисплине. Основне области истраживања лабораторије су: пМОС (РАДФЕТ) дозиметри, ефекти зрачења и оџаривање код МОС транзистора, ефекти електричног напрезања и оџаривања код МОС транзистора, гасно пражњење на ниским притисцима и дигитално сликање X-зрацима. Поред изучавања физичких процеса, лабораторија такође развија одговарајуће прототипове система за аквицизију за потребе тестирања. Истраживачи лабораторије за примењену физику остварили су до сада веома запажење резултате, са преко 100 публикација у међународним научним часописима као и на бројним домаћим и међународним конференцијама. У последњих 35 година, истраживачи лабораторије за примењену физику били су руководиоци већег броја домаћих пројеката финансираних од стране Министарства Науке, Просвете и Технолошког Развоја Републике Србије, као и међународних пројеката.

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • За потребе научно-истраживачког рада, лабораторија за Примењену физику поседује следећу опрему: систем за карактеризацију полупроводничких компонената Keithley 4200-SCS, системе за мерење и генерисање једносмерних напона и струја Keithley 2636A, Keithley 2400 и Keithley 2410, високонапоснки извор Keithley 237, сигнал генераторе Keithley 339 и HP 8116A, дигитални осцилоскопи DPO 4032, DPO 3333 i DPO 888, спектрометар AvaSpec-3648 Avantes, прекидачка матрица Keithley 708A, мерни систем Aaronia за мерење јачине и фреквенције РФ поља, платформу за карактеризацију ДИП компонената LR8028.
 • Такође, лабораторија поседује развојне системе и неопходне ресурсе за пројектовање, реализацију и тестирање прототипова мерно-аквизиционих система заснованих на микроконтролерима.

Референце/Пројекти

  Селектовани радови:
 • G.S. Ristić, N.D. Vasović, A.B. Jakšić, "The fixed oxide traps modelling during isothermal and isochronal annealing of irradiated RADFETs", Journal of Physics D: Applied Physics, 45, 305101 (11pp) (2012) (doi:10.1088/0022-3727/45/30/305101).
 • N.D. Vasović, G.S. Ristić, "A new microcontroller-based RADFET dosimeter reader", Radiation Measurements, 47 (4), 272-276 (2012).
 • N.D. Vasović, G.S. Ristić, "A switching system based on microcontroller for successive applying of MGT and CPT on MOSFETs", Measurement, 45, 1922-1926, (2012)
 • G.S. Ristić, N.D. Vasović, M. Kovačević, A.B. Jakšić, "The sensitivity of 100 nm RADFETs with zero gate bias up to dose of 230 Gy(Si)", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atom, 269, 2703 – 2708 (2011)
 • M. M. Pejović, E. N. Zivanović, M. Pejović, J. P. Karamarković, Analysis of processes responsible for the memory effect in air at low pressures, plasma sources science & technology, 19 (4), 045021 (9pp) (2010)
 • G.S. Ristić, "Influence of ionizing radiation and hot carrier injection on metal-oxide-semiconductor transistors", Journal of Physics D: Applied Physics, Topical Review, 41, pp. 023001 (19 pp) (2008).
 • T.N. Nešić, G.S. Ristić, J.P. Karamarković, M.M. Pejović, Modelling of time delay of electrical breakdown for nitrogen-filled tubes at pressures of 6.6 and 13.3 mbar in the increase region of the memory curve, Journal of Physics D: Applied Physics, 41, 225205 (10 pp) (2008).
 • W. Zhao, G. Ristić, J. A. Rowlands, "X-ray imaging performance of structured cesium iodide scintillators”, Medical Physics, 31(9), pp. 2594-2605 (2004).
 • G. S. Ristić, M. Pejović, A. Jakšić, “Modelling of kinetics of creation and passivation of interface traps in metal-oxide-semiconductor transistors during postirradiation annealing'', Journal of Applied Physics, 83 (6), pp. 2994-3000, 1998.
 • G. Ristić, A. Jakšić, M. Pejović, “pMOS dosimetric transistors with two-layer gate oxide”, Sensors and Actuators: A. Physical, A 63, pp. 129-134, 1997.
  Тренутни пројекти:
 • 2011 – 2014 Joint research of measurements and effects of ionizing and UV radiation in medicine and environmental protection (project number III43011)
 • 2011 – 2014 Monitoring of electromagnetic (EM) radiation from mobile telecommunications systems in living environment, analysis of molecular mechanisms and biomarker defects in the case of chronic exposure, with development of risk estimation models and methods for protection
 • 2011 – 2014 Physical and functional effects of radiation interaction with electrotechnical and biological systems (project number OI 171007)

Остале напомене

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89