Font size

Микроелектроника

Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема - МИЦРОСИМ
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: проф. др Драган Пантић, редовни професесор
 • Укупан број запослених и сарадника: Лабораторију активно одржавају 2 наставника (са звањем редовни порофесори), а у настави и за истраживање је користи већи број сарадника (са звањем доктора и магистра техничких наука) са катедре за Микроелектронику.
 • Телефон: 018/529-337
 • Вебсајт: http://microsim.elfak.ni.ac.rs/
 • емаил:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за вакуумску и гасну технику

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за вакуумску и гасну технику
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л 46, спрат М2
 • Контакт особа: др Милић Пејовић, асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 4
 • Телефон: 018/529-329
 • Вебсајт: lasmalab.elfak.ni.ac.rs/
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за примењену физику

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за примењену физику
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Проф. др Горан Ристић
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: +381 18 529 324, +381 18 529 329
 • Вебсајт: www.apl.elfak.rs
 • емаил: goran.ristic.ni.ac.rs

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89