Font size

Лабораторија за мерне системе

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Др. Драган Раденковић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-604
 • Вебсајт:
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  У саставу Катедре за мерења постоји и функционише лабораторија за мерне системе, која служи за практичну едукацију студената, али истовремено и за научни и стручни рад и усавршавање наставника и сарадника на катедри из следећих области:
 • Мерење неелектричних величина
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Индустријски системи за мерење и контролу
 • Сензори и претварачи у возилима
 • Интелигентни мерни системи
 • Мерења у микроелектроници

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • мерење притиска
 • мерење температуре
 • мерење позиције

Референце/Пројекти

 • „Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине“, Руководилац пројекта Проф. Др Драган Денић, 2011-2014, МНТР Републике Србије

Списак опреме • Дигитални термометар Pt100 Testo 735-2 Con122128
 • Термометар ST-8855 IC/TC INSST-8855
 • Capacitive smd sensor of humidity ICP14 FEMTO-THERMO-G-FAR FARNELL
 • Дигитални мултиметар INS72-7725-TENMA-FAR
 • Тренер - PC базиран на аналогно-дигиталној моторној контроли RAZ-NAUGRA-PC 52053
 • LVDT тренер, RAZ-AB21-101M 52001 TESCA
 • Мерна ћелија демонстрант (straingauge type), RAZ-AB21-130M 52003 TESCA
 • Сензор - претварач притиска CTEM70350GY7, SECTEM70350GZ7-FAR SENSORTEHNICS
 • Сензор силе 10 kg, 1022M-10M-F-106, SE1022M-10M-F-106-FAR FARNELL
 • сензор протока D6F-03A3-000, SED6F-03A3-000-Y OMRON
 • NI USB-6341 X Series Data Acquisition, INS-USB-6341-NI
 • Сензор и инструментација система, RAZ-SIS-TECQ 52051 TESCA
 • MULTIPROGRAMMER 6942A, HEWLETT PACKARD
 • SPECTRUM ANALYZER 3580A, HEWLETT PACKARD
 • DIGITIZING OSCILLOSCOPE 54200A, HEWLETT PACKARD
 • DC POWER SUPLY MODEL: PS-305D, LODESTAR
 • Уређај за мерење силе HBM WE 2110, HBM

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89