Font size

Лабораторија за метрологију и мерне системе

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за метрологију и мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 202
 • Контакт особа: Др. Драган Денић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-212
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  У саставу Катедре за мерења Лабораторија за метрологију и мерне системе служи за научно-истраживачки рад и усавршавање наставника, сарадника и доктораната, као и за техничку сарадњу са привредом у следећим областима:
 • Метрологија основних електромагнетних величина, времена и фреквенције
 • Мерење квалитета електричне енергије
 • Мерење позиције и угла и развој нових мерних метода и енкодера
 • Процесирање мерних сигнала и медицинска електроника
 • Развој нелинеарних А/Д конвертора

Производи/услуге/технологија (понуда)


 • Пројектовање и реализација мерних система разноврсне примене
 • Мерење тежине - индустријске електронске ваге
 • Мерење отпорности контаката енергетских прекидача - МилиОхм-метри и МикроОхм-метри
 • Мерење брзине ветра на дизалицама и грађевинским објектима - Дигитални анемометри
 • Мерење релативне влажности и температуре у индустријским процесима
 • Мерење и аутоматизација процеса на железничким системима: Инструментација за тестирање кочионог система локомотиве, регулација пећи за сушење изолације вучних мотора, системи за мерење зауставног пута возила (енкодери) и др.

Референце/Пројекти

 • Машинска индустрија Ниш
 • Електронска индустрија Ниш
 • Електропривреда Србије
 • Железнице Србије
 • Железара Макстил Македонија
 • Лука Прахово Србија
 • Железаре Ирана (кооперација са МИН-ом)
 • Железаре Русије (кооперација са МИН-ом)
 • У оквиру лабораторије реализован је велики број домаћих научних пројеката финансираних од стране МНТР Републике Србије. Такође, реализовани су и међународни пројекти, као што је међународни научни пројекат из групе ФП7 под називом: “Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processors” - Project number: ERA 78/01, Координатор потпројекта за Србију: Проф. др Драган Денић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет

Списак опреме • Digital Oscilloscope, Instek GDS-2204
 • Isolation Variable Power Transformer, Metrel MA 4804
 • Digital Oscilloscope, Instek GDS-3154
 • DDS Arbitrary Function Generator, Instek AFG-2125
 • Acquisition Card, NI PCIE-6343
 • Spectrum Analyzer, Instek GSP-830
 • Three Outputs Linear DC Power Supply, Instek GPS-4303
 • Dual display digital multimeter, Instek GDM-8255A
 • OSCILOSCOPE 100 Mhz 1740A, HEWLETT PACKARD
 • PULSE/FUNCTION GENERATOR 50 Mhz 8116, HEWLETT PACKARD
 • THREE AXIS TESLAMETER 3ML1, SENTRON
 • MULTIMETER 3490°, HEWLETT PACKARD
 • FUNCTION/ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 30Mhz 33521, AGILENT
 • DIGITAL REAL-TIME OSCILLOSCOPE 60 Mhz TWO CHANEL TDS 210, TEKTRONIX
 • VARIABLE TRANSFORMER MA 4803, ISKRA SLOVENIJA

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89